Giới thiệu về hoạt động nghiên cứu khoa học của Trung tâm Xét nghiệm

GIỚI THIỆU VỀ HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 

Trung tâm Xét nghiệm (TTXN) là Trung tâm nghiên cứu khoa học đa ngành, áp dụng các nghiên cứu khoa học thực nghiệm (Hoá học, Sinh học phân tử, Vi sinh…) trong lĩnh vực Y dược học và Y tế công cộng, với sự hợp tác, tư vấn và tham gia của các chuyên gia trong nước và quốc tế.  

Undefined