NHÓM NGHIÊN CỨU CÁC BỆNH KHÔNG TRUYỀN NHIỄM

 

 Phụ trách: TS. Dương Hồng Quân  

Là nhà khoa học trẻ có mong muốn được đóng góp công sức nhỏ bé của mình vào quá trình xây dựng và phát triển khoa học và công nghệ của quê hương Việt Nam, TS. Dương Hồng Quân đã trở về sau 12 năm (2005-2016) học tập, làm việc và nghiên cứu về lĩnh vực Sinh học Phân tử Ung thư và Sinh Y tại các quốc gia có nền khoa học và công nghệ tiên tiến như Mỹ, Hàn Quốc và Vương quốc Bỉ. Hướng nghiên cứu chính của TS. Dương Hồng Quân là tập trung vào đặc điểm kháng thuốc điều trị trong điều trị ung thư đại trực tràng, ung thư tụy và ung thư vú; nghiên cứu về đặc điểm phân tử của tế bào ung thư gốc; và ứng dụng công nghệ giải trình tự thế hệ mới và y học cá thể hóa trong sàng lọc, chẩn đoán sớm và hỗ trợ điều trị bệnh ung thư. Cho đến nay, TS. Dương Hồng Quân đã công bố được hơn 60 bài báo trên các tạp chí và hội nghị chuyên ngành trong đó có 29 công trình công bố trên tạp chí thuộc danh mục ISI uy tín có chỉ số ảnh hưởng cao (H-index: 15 và i10-index: 21). TS. Dương Hồng Quân cũng là thành viên bình duyệt của nhiều hội nghị và tạp chí uy tín trong nước và quốc tế.

Các hướng nghiên cứu chính

1. Nghiên cứu về đặc điểm và cơ chế kháng thuốc điều trị (liệu pháp hóa trị và liệu pháp trúng đích) trong điều trị ung thư đại trực tràng, ung thư tụy, ung thư vú và ung thư máu.

2. Nghiên cứu về đặc điểm phân tử của tế bào ung thư gốc và phát hiện tìm kiếm thuốc điều trị tế bào ung thư gốc.

3. Nghiên cứu ứng dụng công nghệ mới (microarray và giải trình tự thế hệ mới) và y học cá thể hóa trong sàng lọc, chẩn đoán sớm và hỗ trợ điều trị bệnh ung thư.

Một số đề tài nghiên cứu chính

1. Nghiên cứu ứng dụng công nghệ microRNAs trong sàng lọc và chẩn đoán sớm ung thư đại trực tràng (Hợp tác với QUB (Queen’s University Belfast), Vương quốc Anh).

2. Nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng của chất độc màu da cam và ung thư máu (Hợp tác với ICGEB (International Centre for Genetic Engineering and Biotechnology), Ý).

3. Nghiên cứu đặc điểm phân tử và cơ chế kháng thuốc điều trị ung thư trúng đích ở ung thư đại trực tràng (Hợp tác với ULG (University of Liege), Vương quốc Bỉ).

4. Nghiên cứu đặc điểm phân tử và cơ chế kháng thuốc điều trị ung thư trúng đích ở ung thư tụy (Hợp tác với DKU (Dankook University), Hàn Quốc).

Các sản phẩm khoa học

Các công trình chuẩn bị/được xuất bản (trong vòng 5 năm gần đây)

Bài báo/tạp chí ISI

1. Ha Thi Nguyen, Hong-Quan Duong, Do Thanh Le and Bang Van Nguyen. Signatures of microsatellite instability, KRAS and BRAF gene mutations in Vietnamese colorectal cancer patients and its clinical implications. 2020 (Submitted to Carcinogenesis.

2. Hong-Quan Duong, Huyen-Trang Nguyen, Phuong-Thoa Nguyen, Thi Ngoc Ha Bui, Vu Phuong Linh Dang, Thi-Thanh Dinh, Kyu Sic You, The-Hung Dang and Yeon-Sun Seong. Inhibition of constitutively active anaplastic lymphoma kinase suppresses cell proliferation of pancreatic adenocarcinoma cells. 2020 (Under final revision of Oncology Reports).

3. Kateryna Shostak, Zheshen Jiang, Benoit Charloteaux, Alice Mayer, Yvette Habraken, Lars Tharun, Sebastian Klein, Xinyi Xu, Hong-Quan Duong, Andrii Vislovukh, Pierre Close, Alexandra Florin, Florian Rambow, Jean-Christophe Marine, Reinhard Büttner and Alain Chariot. The X-linked trichothiodystrophy-causing gene RNF113A links the spliceosome to cell survival upon DNA damage. Nature Communications. 11(1): 1270, 2020.

4. Faiz Ur-Rahman, Amjad Ali, Hong-Quan Duong, Muhammad Zeeshan Bhatti and Jiwu Chen. Anticancer activity and mechanism of bis-pyrimidine based dimetallic Ru(II)(η6-p-cymene) complex in human non-small cell lung cancer via p53-dependent pathway. Journal of Inorganic Biochemistry. 194: 52-64, 2019.

5. Faiz Ur-Rahman, Amjad Ali, Inam Ullah Khan, Muhammad Zeeshan Bhatti, Manuel Petroselli, Hong-Quan Duong, Javier Martì-Rujas, Zhan-Ting Li, Hui Wang, and Dan-Wei Zhang. Monofunctional supramolecular Pt(II) complexes: Synthesis, single crystal structure, anticancer activity, E.coli growth retardation and DNA interaction study. Inorganic Chemistry Communications. 102: 95-103, 2019.

6. Faiz Ur-Rahman$, Amjad Ali$, Hong-Quan Duong$, Inam Ullah Khan, Muhammad Zeeshan Bhatti, Hui Wang and Dan-Wei Zhang. ONS-donor ligand based Pt(II) complexes display extremely high anticancer potency through autophagic cell death pathway. European Journal of Medicinal Chemistry. 164: 546-561, 2018. ($equal contributions).

7. Faiz Ur-Rahman, Muhammad Zeeshan Bhatti, Amjad Ali, Hong-Quan Duong, Yao Zhang, Xinjian Ji, Yuejian Lin, Hui Wang, Zhan-Ting Li and Dan-Wei Zhang. Dimetallic Ru(II) arene complexes appended on bis-salicylaldimine induce cancer cell death and suppress invasion via p53-dependent signaling. European Journal of Medicinal Chemistry. 157: 1480-1490, 2018.

8. Hong-Quan Duong, Ivan Nemazanyy, Florian Rambow, Seng Chuan Tang, Sylvain Delaunay, Lars Tharun, Alexandra Florin, Reinhard Büttner, Daniel vandaele, Pierre Close, Jean-Christophe Marine, Kateryna Shostak and Alain Chariot. The endosomal protein CEMIP links WNT signalling to MEK1-ERK1/2 activation in Selumetinib-resistant intestinal organoids. Cancer Research. 78(16): 4533-4548, 2018.

9. *Ha Thi Nguyen and *Hong-Quan Duong. The molecular characteristics of colorectal cancer: Implications for diagnosis and therapy. Oncology Letters. 16(1): 9-18, 2018. (*corresponding authors).

10. Faiz Ur-Rahman, Muhammad Zeeshan Bhatti, Amjad Ali, Hong-Quan Duong, Yao Zhang, Bo Yang, Satish Koppireddi, Yuejian Lin, Hui Wang, Zhan-Ting Li and Dan-Wei Zhang. Homo- and heteroleptic Pt(II) complexes of ONN donor hydrazine and 4-picoline: A synthetic, structural and detailed mechanistic anticancer investigation. European Journal of Medicinal Chemistry. 143: 1039-1052, 2018.

11. Hong-Quan Duong, Kyu Sic You, Seunghoon Oh, Sahng-June Kwak and Yeon-Sun Seong. Silencing of NRF2 reduces the expression of ALDH1A1 and ALDH3A1 and sensitizes to 5-FU in pancreatic cancer cells. Antioxidants (Basel). 6(3). pii: E52, 2017.

12. Faiz Ur-Rahman, Amjad Ali, Inam Ullah Khan, Hong-Quan Duong, Shang-Bo Yu, Yue-Jian Lin, Hui Wang, Zhan-Ting Li and Dan-Wei Zhang. Morpholine or methylpiperazine and salicylaldimine based heteroleptic square planner platinum (II) complexes: in vitro anticancer study and growth retardation effect on E. coli. European Journal of Medicinal Chemistry. 131: 263-274, 2017.

13. Van Phan Le, Thi Thu Hang Vu, Hong-Quan Duong, Van Thai Than and Daesub Song. Evolutionary phylodynamics of foot-and-mouth disease virus serotypes O and A circulating in Vietnam. BMC Veterinary Research. 12(1): 269, 2016.

14. Faiz Ur-Rahman, Amjad Ali, Inam Ullah Khan, Hong-Quan Duong, Rong Guo, Hui Wang, Zhan-Ting Li and Dan-Wei Zhang. Novel phenelenediamine bridged mixed ligands dimetallic square planner Pt(II) complex inhibits MMPs expression via p53 and caspase-dependent signalling and suppress cancer metastasis and invasion. European Journal of Medicinal Chemistry. 125: 1064-1075, 2017.

15. Serkan Ismail Goktuna, Kateryna Shostak, Tieu-Lan Chau, Lukas C. Heukamp, Benoit Hennuy, Hong-Quan Duong, Aurelie Ladang, Pierre Close, Iva Klevernic, Fabrice Olivier, Alexandra Florin, Gregory Ehx, Frederic baron, Maud Vandereyken, Souad Rahmouni, Lars Vereecke, Geert van Loo, Reinhard Buttner, Florian R. Greten and Alain Chariot. The IKK-related kinase IKKε integrates LPS and IL-17A signalings to promote Wnt-dependent tumor development in the intestine. Cancer Research. 76(9): 2587-2599, 2016.

16. Amjad Ali, Muhammad Zeeshan Bhatti, Abdus Saboor Shah, Hong-Quan Duong, Huda Mohammad Alkreathy, Shah Faisal Mohammad, Rahmat gul, Ayaz Ahmad. Tumor suppressive p53 signaling empowers metastatic inhibitor KLF17-dependent transcription to overcome tumorigenesis in non-small cell lung cancer. The Journal of Biological Chemistry. 290(35): 21336-21351, 2015.

17. Tieu-Lan Chau, Serkan Ismail Goktuna, Tomás Casanova, Ayman Rammal, Hong-Quan Duong, Jean-Stéphane Gatot, Pierre Close, Emmanuel Dejardin, Daniel Desmecht, Kateryna Shostak and Alain Chariot. A role for APPL1 in TLR3/4-dependent TBK1 and IKKε activations in macrophages. The Journal of Immunology. 194(8):3970-3983, 2015.

Bài báo/tạp chí quốc gia

1. Duong Hong Quan. Personalized medicine for effective treatment with targeted therapies for non-small-cell lung cancer. 2020 (Under final revision of Journal of Biology).  

2. Nguyen Phuong Loan and Duong Hong Quan. Antibody-drug conjugates: principles and clinical results in breast cancer treatment. Journal of Biology. 39(4): 489-493, 2017.

3. Vu Dinh Quang, Nguyen Thi Hong Van, Phung Tuyet Lan, Nguyen Xuan Huy, Ngo Diem Ngoc, Bui Ngoc Lan, Pham Duy Hien, Le Dinh Cong, Hoang Ngoc Thach, Duong Hong Quan, Nguyen Thanh Liem and Le Thanh Hai. Application of comparative genomics hybridization technique in determining genomic profiles and treatment in non-amplified MYCN neuroblastoma patients in Vietnam. VNU Journal of Science: Natural Sciences and Technology. 33(2S): 109-113, 2017.

4. Le Van Phan, Vu Thi Thu Hang, Truong Thi kha, Duong Hong Quan, Le Huynh Thanh Phuong and Nguyen Ba Hien. Sequencing and genetic analysis of the VP1 gene of type A FMDV strains isolated in Ha Noi city and Ha Tinh province in 2013. Veterinary Sciences and Techniques. 24(1): 21, 2017.

5. Nguyen Thi Loan, Le Dinh Quyen, Duong Hong Quan, Le Huynh Thanh Phuong, Nguyen Ba Hien and Le Van Phan. Application of RT-PCR for detection of infectious bronchitis disease in laying hens in some northern provinces of Vietnam. Vietnam Journal of Agricultural Science. 14(9): 1387-1394, 2016.

6. Duong Hong Quan and Yeon-Sun Seong. MicroRNAs expression profile of gefitinib resistant non-small cell lung cancer HCC827 cells. Journal of Biology. 37(4): 430-437, 2015.

Các công trình đã xuất bản trước đây

Bài báo/tạp chí quốc tế ISI

11. Hong-Quan Duong, Yong Weon Yi, Hyo Jin Kang, Insoo Bae, Young-Joo Jang, Sahng-June Kwak, Yeon Sun Seong. Combination of dasatinib and gemcitabine reduces the ALDH1A1 expression and the proliferation of gemcitabine-resistant pancreatic cancer MIA PaCa-2 cells. International Journal of Oncology. 44(6): 2132-2138, 2014.

2. Sung-Chul Lim, Keshab Raj Parajuli, Hong-Quan Duong, Jeong Eun Choi, Song Iy Han. Cholesterol induces autophagic and apoptotic death in gastric carcinoma cells. International Journal of Oncology. 44(3): 805-811, 2014.

3. Hong-Quan Duong, Yong Weon Yi, Hyo Jin Kang, Young Bin Hong, Antai Wang, Wenjing Zhao, Chi Heum Cho, Yeon-Sun Seong, Insoo Bae. Inhibition of Nrf2 by PIK-75 renders sensitivity of pancreatic cancer to gemcitabine. International Journal of Oncology. 44(3): 959-969, 2014.

4. Hong-Quan Duong, Young Bin Hong, Jung Soon Kim, Hee-Seok Lee, Yong Weon Yi, Yeon Jeong Kim, Antai Wang, Wenjing Zhao, Chi Heum Cho, Yeon-Sun Seong, Insoo Bae. Inhibition of checkpoint kinase (CHK2) enhances sensitivity of pancreatic adenocarcinoma cells to gemcitabine. Journal of Cellular and Molecular Medicine. 17(10): 1261-1270, 2013.

5. Hong-Quan Duong, Jae Seok Hwang, Hee Jeong Kim, Yeon Sun Seong, Insoo Bae. BML-275, AMPK inhibitor induces DNA damage, G2/M arrest and apoptosis in human pancreatic cancer cells. International Journal of Oncology. 41(6): 2227-2236, 2012.

6. Sung-Chul Lim, Hong-Quan Duong, Keshab Raj Parajuli, Song Iy Han. Pro-apoptotic role of the MEK/ERK pathway in ursodeoxycholic acid-induced apoptosis in SNU601 gastric cancer cells. Oncology Reports. 28(4): 1429-1434, 2012.

7. Hong-Quan Duong, Jae Seok Hwang, Hee Jeong Kim, Hyo Jin Kang, Yeon Sun Seong, Insoo Bae. Aldehyde dehydrogenase-1A1 (ALDH1A1) confers intrinsic and acquired resistance to gemcitabine in human pancreatic adenocarcinoma MIA PaCa-2 cells. International Journal of Oncology. 41(3): 855-861, 2012.

8. Hong-Quan Duong, Hee Jeong Kim, Hyo Jin Kang, Yeon-Sun Seong, Insoo Bae. ZSTK474, a PI3K inhibitor, suppresses proliferation and sensitizes human pancreatic adenocarcinoma cells to gemcitabine. Oncology Reports. 27(1):182-188, 2012.

9. Sung-Chul Lim$, Hong-Quan Duong$, Jeong Eun Choi, Tae-Bum Lee, Ju-Hee Kang, Seung Hyun Oh and Song Iy Han. Lipid raft-dependent death receptor 5 (DR5) expression and activation are critical for ursodeoxycholic acid-induced apoptosis in gastric cancer cells. Carcinogenesis. 32(5): 723-731, 2011. ($equal contributions).

10. Sung-Chul Lim, Hong-Quan Duong, Jeong Eun Choi, Keshab Raj Parajuli, Ho Sung Kang, Song Iy Han. Implication of PI3K-dependent HSP27 and p53 expression in mild heat shock-triggered switch of metabolic stress-induced necrosis to apoptosis in A549 cells. International Journal of Oncology. 36(2): 387-393, 2010.

11. Sung-Chul Lim, Sun Mi Kim, Jeong Eun Choi, Cho Hee Kim, Hong-Quan Duong, Song Iy Han, Ho Sung Kang. Sodium salicylate switches glucose depletion-induced necrosis to autophagy and inhibits high mobility group box protein 1 release in A549 lung adenocarcinoma cells. Oncology reports. 19(5): 1165-1171, 2008.

12. Song Iy Han, Hong-Quan Duong, Jeong Eun Choi, Tae-Bum Lee, Cho Hee Kim, Su Yeon Lee, Hyun Min Jeon, Sung-Heui Shin, Sung-Chul Lim, and Ho Sung Kang. Hyperthermia switches glucose depletion-induced necrosis to apoptosis in A549 lung adenocarcinoma cells. International Journal of oncology. 32(4): 851-860, 2008.

13. Sung-Chul Lim, Jeong Eun Choi, Cho Hee Kim, Hong-Quan Duong, Gui-Ae Jeong, Ho Sung Kang and Song Iy Han. Ethyl pyruvate induces necrosis-to-apoptosis switch and inhibits high mobility group box protein 1 release in A549 lung adenocarcinoma cells. International Journal of Molecular Medicine. 20(2): 187-192, 2007.

14. Cho Hee Kim, Song Iy Han, Su Yeon Lee, Hyun Suk Youk, Ji Young moon, Hong-Quan Duong, Min Jung Park, Young Mi Joo, Hye Gyeong Park, Yung Jin Kim, Mi Ae Yoo, Sung-Chul Lim, Ho Sung Kang. Protein kinase C-ERK1/2 signal pathway switches glucose depletion-induced necrosis to apoptosis by regulating superoxide dismutases and suppressing reactive oxygen species production in A549 lung cancer cells. Journal of Cellular Physiology. 211 (2): 371-385, 2007.

15. Sung-Chul Lim, Gui-Ae Jeong, Yong Lee, Jeong-Eun Choi, Hong-Quan Duong. The role of CD24 in epithelial tumor of the gastrointestinal tract. The Medical Journal of Chosun University. 31 (1): 36-45, 2006.

Bài báo/tạp chí quốc gia

1. Duong Hong Quan, Insoo Bae, Yeon-Sun Seong, Dinh Duy Khang and Dong Van Quyen. Generation and characterization of gemcitabine (GEM)-resistant pancreatic cancer MIA PaCa-2 cells. Journal of Biotechnology. 11(2): 211-217, 2014.

4. Duong Hong Quan, Insoo Bae, Yeon-Sun Seong, Dinh Duy Khang, Le Huu Song and Dong Van Quyen. Study on the synergic antitumor effects of NVP-BEZ235, a PI3K/Akt inhibitor, and Gemcitabine in human pancreatic adenocarcinoma cells. Journal of Biotechnology. 11(1): 39-44, 2013.

2. Ha Thi Quyen, Duong Hong Quan, Dinh Duy Khang and Phung Dac Cam. Research on the production of the kit for rapid detection of vibrio cholerae in water. Journal of Biology. 27(4): 57-60, 2005.

3. Nguyen Tien Minh, Bach Nhu Quynh, Nguyen Thi Ngoc Diep, Duong Hong Quan, Nguyen thi Hong Hanh, Nguyen Thu Trang, Nguyen Thanh Liem, Nong Van Hai, Le Thanh Hoa, Dinh Duy Khang and Le Tran Binh. cloning, sequencing and analysis of the gene encoding Hemagglutinin (HA) of an Influenza A (H5N1) Virus Isolated from a Child with a Fatal Respiratory Illness in the National hospital of pediatrics. Journal of Biotechnology. 2004.

4. Ha Thi Quyen, Duong Hong Quan, Phung Dac Cam, Dinh Duy Khang. Molecular cloning of the gene encoding hemolysin from Vibrio cholerae isolated in Vietnam. Journal of Genetics and Application. No 2: 29-33, 2002.

 

Liên hệ:

TRUNG TÂM XÉT NGHIỆM - TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG

Địa chỉ: Tầng 4-6, Nhà B, Trường Đại học Y tế công cộng, Số 1A Đường Đức Thắng, Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Emai: labcenter@huph.edu.vn; điện thoại: +84 2462633370