NHÓM NGHIÊN CỨU BỆNH TRUYỀN NHIỄM

 Phụ trách: TS. Đặng Vũ Phương Linh

 Tiến sĩ Đặng Vũ Phương Linh tốt nghiệp tiến sĩ về Miễn dịch tại Viện Karolinska Thụy Điển năm 2011 và công tác tại trường Đại học Y tế công cộng đến nay. TS Linh phụ trách nghiên cứu khoa học của Trung tâm Xét nghiệm và nghiên cứu về các marker miễn dịch và sinh học phân tử trong hỗ trợ tiên lượng điều trị HIV trên trẻ em và trên đối tượng đồng tính nam (MSM) nhiễm HIV. TS Linh cũng có nhiều xuất bản quốc tế trên các tạp chí chuyên ngành uy tín trong và ngoài nước.

Các hướng nghiên cứu chính

Nghiên cứu sự thay đổi của marker cận lâm sang (miễn dịch, sinh học phân tử và các marker khác) trong hỗ trợ tiên lượng đáp ứng điều trị trên bệnh nhân nhiễm HIV

Nghiên cứu một số đột biến kháng thuốc của virus HIV và một số virus khác.

Nghiên cứu một số phương pháp hỗ trợ chẩn đoán sớm bệnh truyền nhiễm và một số bệnh không truyền nhiễm..

Nghiên cứu gen kháng kháng sinh từ dữ liệu giải trình tự gen thế hệ mới Next Generation Sequencing (NGS)

Một số đề tài nghiên cứu chính

Vai trò của các chỉ số lâm sàng, cận lâm sàng trong tiên lượng khả năng đáp ứng điều trị trên bệnh nhân nhi nhiễm HIV.

Nghiên cứu sự thay đổi các chỉ số miễn dịch hoạt hóa và sự xuất hiện đột biến gen trốn thoát miễn dịch của virus HIV trên bệnh nhân nhi nhiễm HIV được điều trị thuốc kháng virus ARV.

Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và hành vi của nam quan hệ tình dục đồng giới nhiễm HIV tại Bệnh viện Bạch Mai.

Nghiên cứu đặc điểm miễn dịch của bệnh nhân nam quan hệ tình dục đồng giới nhiễm HIV.

Các công trình đã xuất bản trước đây

Bài báo/tạp chí thuộc danh mục ISI

 1. Cagigi A, Mowafi F, Phuong Dang LV, Tenner-Racz K, Atlas A, Grutzmeier S, et al. Altered expression of the receptor-ligand pair CXCR5/CXCL13 in B cells during chronic HIV-1 infection. Blood. 2008;112(12):4401-10.
 2. Cagigi A, Du L, Dang LV, Grutzmeier S, Atlas A, Chiodi F, et al. CD27(-) B-cells produce class switched and somatically hyper-mutated antibodies during chronic HIV-1 infection. PLoS One. 2009;4(5):e5427.
 3. Sammicheli S, Dang VP, Ruffin N, Pham HT, Lantto R, Vivar N, et al. IL-7 promotes CD95-induced apoptosis in B cells via the IFN-gamma/STAT1 pathway. PLoS One. 2011;6(12):e28629.
 4. Dang LV, Nilsson A, Ingelman-Sundberg H, Cagigi A, Gelinck LB, Titanji K, et al. Soluble CD27 induces IgG production through activation of antigen-primed B cells. J Intern Med. 2012;271(3):282-93.
 5. Dang MD, Nguyen DM, Tran HB, Pham VH, Spak D, Pham LC, et al. Clinical characteristics of pediatric HIV-1 patients treated with first-line antiretroviral therapy in Vietnam: a nested case-control study. Int J Public Health. 2017;62(Suppl 1):113-9.
 6. Dang VPL, Pham VH, Dinh TT, Le TH, Nguyen VL, Vu TP. Growth in children infected with HIV receiving anti-retroviral therapy in Vietnam. Pediatr Int. 2019;61(4):369-74.
 7. Pham T, Bui L, Nguyen A, Nguyen B, Tran P, Vu P, et al. The prevalence of depression and associated risk factors among medical students: An untold story in Vietnam. PLoS One. 2019;14(8):e0221432.
 8. Dang LVP, Pham VH, Nguyen DM, Dinh TT, Nguyen TH, Le TH, et al. Elevation of immunoglobulin levels is associated with treatment failure in HIV-infected children in Vietnam. HIV AIDS (Auckl). 2019;11:1-7.
 9. Tran TV, Tran TD, Nguyen AQ, Dinh TT, Le ATK, Tran HB, et al. Nurse–patient communication: A quality assessment in public hospital. International Journal of Healthcare Management 2020.
 10. Dang LVP, Nguyen QH, Ischizaki A, Larsson M, Vu NTP, Duy CD, et al. Prevalence of opportunistic infections and associated factors in HIV-infected men who have sex with men on anti-retroviral therapy in Bach Mai hospital, Hanoi, Vietnam. American Journal of Men's Health. 2020
 11. Dang L, Pham H, Dinh T, Nguyen HT, Vu Q, Vu N, et al. Characterization of envelope sequence of HIV virus in children infected with HIV in Vietnam. SAGE Open Medicine. 2020.

Bài báo/tạp chí trong nước

 1. Linh ĐVP, Ánh LTK, Bích TH, Điềm ĐM, Hải LT, Lâm NV, et al. Vai trò của các chỉ số cậnlâm sàng trong tiên lượngkhả năng đáp ứng điều trịtrên bệnh nhân nhi nhiễmHIV. 2015.
 2. PhươngLinh ĐV, Ánh LTK, ThuHoài N, Điềm ĐM, Bích TH, MạnhTiến N, et al. Sự thay đổi lâm sàng và chỉ số cận lâm sàng trên bệnh nhân nhi nhiễm HIV được điều trị với thuốc kháng virus ARV tại bệnh viện Nhi Trung ương năm 2008-2012. tạp chí Y học dự phòng. 2017.
 3. Linh ĐVP, Ánh LTK, Hoài NT, Điềm ĐM, Bích TH, Anh LT, et al. Đặc điểm chỉ số cận lâm sàng theo các nhóm đáp ứng điều trị thuốc kháng ARV ở bệnh nhi được điều trị tại Bệnh viện NhiTrung ương, 2008-1012. Tạp chí Y học dự phòng. 2017.
 4. Linh ĐVP, Hoa TM, Thanh ĐT, Nhung VTP, Hải LT, Lâm NV, et al. Vai trò của nồng độ kháng thể igg tổng số trên bệnh nhân nhi nhiễm hiv tại Bệnh viện Nhi Trung Ương năm 2012. Tạp chí Y tế công cộng. 2020.
 5. Thanh ĐT, Tú TA, Hòa BTK, Thảo HNM, Linh ĐVP. Trầm cảm và một số yếu tố liên quan ở phụ nữ sau sinh tại Hà Nội. Tạp chí Y tế công cộng. 2020

Sách chuyên khảo

 1. Thực tập Xét nghiệm Miễn dịch học, TS. Đặng Vũ Phương Linh, PGS. TS. Lê Thị Minh Hương, Trường Đại học Y tế công cộng, 2018.
 2. Xét nghiệm Miễn dịch học, TS. Đặng Vũ Phương Linh, PGS. TS. Lê Thị Minh Hương, Trường Đại học Y tế công cộng, 2018.