Những điều cần biết về kiểm nghiệm thực phẩm

Kiểm nghiệm thực phẩm là hoạt động thử nghiệm, đánh giá sự phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật và tiêu chuẩn tương ứng đối với hàng hóa, nông sản, thủy hải sản, thực phẩm, thực phẩm bảo vệ sức khỏe, mỹ phẩm, dược phẩm, bao bì đóng gói ... với các chỉ tiêu phân tích : Dư lượng hóa chất bảo vệ thực vật, kim loại nặng, thành phần đa lượng, vi chất dinh dưỡng,  vi sinh vật....

Vì sao phải kiểm nghiệm thực phẩm?

Kiểm nghiệm thực phẩm là bước cần thiết để phục vụ cho việc Xin cấp phép vệ sinh an toàn thực phẩm cho cơ sở hoặc công bố tiêu chuẩn chất lượng của sản phẩm thực phẩm – Theo QĐ số 46/2007/QĐ BYT ban hành ngày 19/02/2007 ( Quy định giới hạn tối đa ô nhiễm sinh học và hóa học trong thực phẩm).

 

Ngoài ra, căn cứ vào kết quả kiểm nghiệm sẽ giúp doanh nghiệp đánh giá đúng đắn về điều kiện sản xuất theo hướng đã định, phát hiện những sai sót về sử dụng nguyên liệu, quy trình thao tác, tìm ra nguyên nhân để khắc phục kịp thời. Việc xét nghiệm còn giúp doanh nghiệp tìm ra biện pháp nâng cao chất lượng sản phẩm, điều chỉnh; từ đó tối ưu hóa quy trình sản xuất để đưa đến cho người tiêu dùng những sản phẩm chất lượng, đảm bảo dinh dưỡng, an toàn vệ sinh thực phẩm.

Những điều cần biết về Hồ sơ năng lực và Trang thiết bị trong Kiểm nghiệm thực phẩm của Trung tâm Xét nghiệm

QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN - Chứng chỉ VILAS số 1008

VILAS là hệ thống công nhận phòng thử nghiệm, hiệu chuẩn của Việt Nam; VILAS sử dụng chuẩn quốc tế để tiến hành đánh giá công nhận phòng thử nghiệm, hiệu chuẩn. Ngày 31 tháng 03 năm 2017, Trung tâm Xét nghiệm thuộc trường đại học Y tế Công Cộng được Bộ Khoa học và Công nghệ - Văn phòng Công chứng Chất lượng cấp chứng chỉ VILAS số 1008 phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC 17025:2005. Ngày 8/1/2019, Trung tâm xét nghiệm được công bố mở rộng thêm các chỉ tiêu trong nước và thực phẩm.

TRANG THIẾT BỊ 

LABO HÓA LÝ

- Có đầy đủ trang thiết bị mới, hiện đại và đồng bộ.

- Các thiết bị dùng phân tích các hợp chất hữu cơ: GC-MS, LC-MS/MS, HPLC.

- Các thiết bị dùng phân tích các hợp chất vô cơ: AAS, ICP, UV-VIS.

 

STT Tên thiết bị chính Model Công ty sản xuất Nước sản xuất Đơn vị Số lượng
1 GC-MS, GC-FID, GC-NCD GC-600/Turbo Mass 600D Perkin Elmer Singapore Bộ 3
2 LC-MS/MS ABX 3200 Perkin Elmer USA Bộ 1
3 HPLC - DAD - FL Flexar HPLC Perkin Elmer Singapore Bộ 1
4 AAS PinAAcle 900T Perkin Elmer Singapore Bộ 1
5 ICP - OES Optima 8300 Perkin Elmer Singapore Bộ 1
6 UV-VIS LAMBDA Perkin Elmer Singapore Bộ 3

 

Phòng sắc kí lỏng

- Thiết bị: LC-MS/MS; HPLC.

- Ứng dụng: phân tích dư lượng kháng sinh, dư lượng hormone, vitamins, thuốc trừ sâu, chất bảo quản, các hợp chất hữu cơ khác.

Hệ thống sắc ký lỏng ghép đầu dò khối phổ

(LC-MS/MS)

Hệ thống sắc ký lỏng hiệu năng cao 

(HPLC)

 

Phòng Quang phổ hấp thụ/phát xạ nguyên tử

- Thiết bị: AAS, ICP

- Ứng dụng: phân tích kim loại nặng (As, Pd, Cd, Hg…) trong mẫu nước, thực phẩm, môi trường.

Hệ thống quang phổ hấp phụ nguyên tử (AAS)

Hệ thống quang phổ phát xạ plasma (ICP-OEC)

Phòng Sắc ký khí:

- Thiết bị: GC-MS; GC-FID; GC-NCD

- Ứng dụng: phân tích dư lượng thuốc trừ sâu, hợp chất hữu cơ bền (POP, Hydrocarbon…)

Hệ thống sắc ký khí ghép khối phổ (GCMS)

Hệ thống sắc khý với các đầu dò FID,NPD (GC)

 

Phòng UV-VIS:

- Thiết bị: UV-visible Spectrometer Lambda 25/35/45

- Ứng dụng: phân tích hợp chất vô cơ, hữu cơ trong nền mẫu nước, thực phẩm, môi trường…

Hệ thống UV Lamda 25/35/45

Hệ thống quang phổ tử ngoại khả kiến Lamda BIO+ , Lamda XLS

                                             

LABO VI SINH
Tủ an toàn sinh học cấp I và Tủ an toàn sinh học cấp II

Nồi hấp Hirayama HVE-50

Tủ ấm

 

Tủ âm 20oC và âm 80o

Tủ âm 20

Tủ âm 80

 

Bộ lọc nước chân không

Kính hiển vi

 

 

Một số quy định cần biết về kiểm nghiệm thực phẩm

 

Thông tin liên hệ:

Trung tâm Xét nghiệm - Trường Đại học Y tế công cộng

Địa chỉ: Số 1A Đức Thắng, Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

ĐT: (024) 62733370

Email: labcenter@huph.edu.vn

Ảnh minh họa: