Dịch vụ Xét nghiệm Thực phẩm

Xét nghiệm thực phẩm là phân tích kiểm tra chất lượng hàng hóa, nông sản, thủy hải sản, thực phẩm, mỹ phẩm, sản phẩm công nghiệp, môi trường, dược phẩm,… với cấc chỉ tiêu phân tích: kháng sinh, dinh dưỡng, dư lượng thuốc trừ sâu,kim loại, hóa lý, vi sinh… do BOA và Bộ Y tế đề ra.

Xét nghiệm thực phẩm là bước cần thiết để cho ra kết quả xét nghiệm phục vụ cho việc cấp giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm choc ơ sở hoặc công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm thực phẩm. Bên cạnh đó căn cứ vào kết quả xét nghiệm, khách hàng có thể phát hiện ra những sai xót trong quá trình sử dụng nguyên liệu, quy trình, thao tác và có biện pháp khắc phục kịp thời nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm.

Hiện nay trung tâm đã và đang đáp ứng được các điều kiện về thiết bị xét nghiệm bao gồm cả những điều kiện về trang thiết bị cũng như điều kiện về nhân sự đạt chuẩn theo tiêu chuẩn ISO 17025, và trong thời gian tới với việc hoàn thiện nốt những thủ tục cần thiết, trung tâm sẽ chính thức đi vào hoạt động cung ứng dịch vụ xét nghiệm, kiểm nghiệm thực phẩm

Undefined