TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG

TRUNG TÂM XÉT NGHIỆM

           

  • Trung tâm Xét nghiệm-Trường Đại học Y tế công cộng được thành lập theo quyết định số 2926/QĐ-BYT ngày 15 tháng 7 năm 2015 của Bộ Y tế. Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trung tâm Xét nghiệm được ban hành theo Quyết định số 4480/QĐ-BYT ngày 29 tháng 10 năm 2015 của Bộ Y tế. Trung tâm xét nghiệm cũng đã được cấp giấy chứng nhận “Đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ” số A-12/2016/ĐK-KH&CN do Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hà Nội cấp ngày 11 tháng 4 năm 2016.
  • Trung tâm Xét nghiệm có chức năng thực hiện hoạt động đào tạo, đào tạo liên tục về lĩnh vực xét nghiệm y học dự phòng; nghiên cứu khoa học và công nghệ và triển khai cung cấp các dịch vụ xét nghiệm, tập trung vào lĩnh vực y tế dự phòng như xét nghiệm dinh dưỡng, an toàn vệ sinh thực phẩm, xét nghiệm môi trường, sức khỏe nghề nghiệp, để đáp ứng nhu cầu của các cá nhân, tổ chức trong cộng đồng khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.
  • Hiện nay Trung tâm xét nghiệm đang hoàn thiện phòng xét nghiệm theo chuẩn ISO 17025 để phục vụ xét nghiệm nước-thực phẩm. Đồng thời trong thời gian tới Trung tâm xét nghiệm cũng triển khai cung ứng dịch vụ xét nghiệm y học (xét nghiệm khám sức khỏe tổng quát, xét nghiệm tầm soát bệnh, xét nghiệm giúp chẩn đoán sớm bệnh nghề nghiệp....)
  • Cùng tập thể đội ngũ cán bộ, công nhân viên có trình độ, năng lực, chyên môn và nhiệt huyết và hệ thống máy móc trang thiết bị hiện đại và chất lượng, chúng tôi cam kết sẽ mang đến cho khách hàng những dịch vụ xét nghiệm tốt nhất, chính xác nhất và nhanh nhất.