Danh mục đề tài cấp cơ sở đã thực hiện

Stt

Tên đề tài

Năm bắt đầu

Năm kết thúc

Cấp quản lý

Chủ nhiệm đề tài 

Bộ môn/ Phòng Chủ nhiệm đề tài trực thuộc

Lĩnh vực

1

 Nghiên cứu sự thay đổi các chỉ số cận lâm sàng và miễn dịch để tiên lượng khả năng đáp ứng điều trị trên bệnh nhân nhi nhiễm HIV (nghiên cứu pilot)

May-14

Dec-14

Cấp cơ sở

TS. Đặng Vũ Phương Linh

 Labo

HIV/AIDS

2

 Phát triển quy trình sàng lọc tổng số vi khuẩn
 kháng kháng sinh và thử nghiệm đánh giá ô nhiễm vi khuẩn kháng kháng sinh từ thịt lợn, nước thải lò mổ tại Hưng Yên

2014

2014

Cấp cơ sở

TS. Bùi Thị Ngọc Hà

 Labo

Vi sinh

3

Tăng cường năng lực cơ sở kiểm nghiệm chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm tại Trường ĐHYTCC

2014

2014

Cấp cơ sở

Bùi Thị Ngọc Hà

Labo

Labo

4

Nghiên cứu lipase và peptide deformylase của các chủng vi khuẩn Helicobacter pylori phân lập ở Việt Nam: tính đa hình di truyền, tinh sạch và biểu biện enzym tái tổ hợp và kiểm tra khả năng ức chế bởi các dịch chiết thảo dược nhằm định hướng phát triển thuốc.

2014

2017

Cấp cơ sở

Ths. Phạm Thị Vinh Hoa

Labo

 (Bộ Khoa học và Công nghệ - Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia - Nafosted)

5

Nghiên cứu mối liên quan giữa phơi nhiễm một số hóa chất thuộc nhóm chất gây rối loạn nội tiết (EDCs) và nguy cơ ung thư vú ở Việt Nam.

2016

2016

Cấp cơ sở

TS. Đặng Thế Hưng

Labo

Ung thư

6

Xác định Acrylamide trong một số loại thực phẩm bằng phương pháp sắc ký lỏng khối phổ LC-MS/MS

2016

2016

Cấp cơ sở

TS. Đặng Thế Hưng

Labo

An toàn thực phẩm