Đội ngũ nhân sự

Tiến sỹ

ĐẶNG THẾ HƯNG

Giám đốc 

Tiến sỹ

DƯƠNG HỒNG QUÂN

Giảng viên 

   

 

Tiến sỹ

BÙI THỊ NGỌC HÀ

Phó Giám đốc

 

Thạc sỹ

NGUYỄN THỊ THU HÀ

Giảng viên

 

Thạc sỹ - Bác sỹ nội trú

ĐẶNG THỊ NGA

Giảng viên

 

Thạc sỹ - Bác sỹ nội trú

NGUYỄN HUY ĐÔNG

Giảng viên

Thạc sỹ 

PHẠM THỊ YẾN THƯ

Giảng viên

 

Thạc sỹ 

NGÔ THỊ PHƯƠNG OANH

Giảng viên

Thạc sỹ

NGUYỄN PHƯƠNG THOA

Giảng viên

Thạc sỹ 

LÊ VĂN THU

Giảng viên

 

Thạc sỹ

LƯU THỊ CHÍNH

Giảng viên

 
 

Cử nhân

NGUYỄN THỊ LINH CHI

Giảng viên

 

Cử nhân 

TRẦN THỊ THU PHƯƠNG

Giáo vụ

 

Cử nhân 

NGUYỄN CẨM THU

Giảng viên

Thạc sỹ

LÊ THỊ THẮM

Chuyên viên

Cử nhân

ĐỖ THỊ VUI

Chuyên viên

Cử nhân

Bùi Quang Tới

Kỹ thuật viên

Cử nhân

NGUYỄN HẢI QUÂN

Giảng viên

Cử nhân

NGUYỄN CẢNH ĐẶNG DŨNG

Kỹ thuật viên

Kỹ sư

ĐÀO THỊ THANH DỊU

Kỹ thuật viên

Kỹ sư

CHU MẠNH LINH

Kỹ thuật viên

Thạc sỹ

VŨ THỊ CÚC

Kỹ thuật viên

Cử nhân

ĐỖ THỊ TUYẾT CHINH

Giảng viên

 

 

Cử nhân

PHẠM THỊ YẾN

Kỹ thuật viên

 

Cử nhân

NÔNG HẢI BIÊN

Kỹ thuật viên