Đội ngũ nhân sự

Tiến sỹ

ĐẶNG THẾ HƯNG

Giám đốc 

Tiến sỹ

DƯƠNG HỒNG QUÂN

Giảng viên 

 

Tiến sỹ

BÙI THỊ NGỌC HÀ

Giảng viên

 

Thạc sĩ

NGUYỄN THỊ THU HÀ

Giảng viên

 

Thạc sỹ - Bác sỹ nội trú

ĐẶNG THỊ NGA

Giảng viên

 

Bác sỹ nội trú

NGUYỄN HUY ĐÔNG

Giảng viên

Bác sỹ 

PHẠM THỊ YẾN THƯ

Giảng viên

 

Cử nhân 

NGÔ THỊ PHƯƠNG OANH

Giảng viên

Cử nhân

NGUYỄN PHƯƠNG THOA

Giảng viên

Cử nhân

NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG

Giảng viên

Thạc sỹ

LÊ THỊ THẮM

Chuyên viên

Cử nhân

ĐỖ THỊ VUI

Chuyên viên

Cử nhân

Bùi Quang Tới

Kỹ thuật viên

Cử nhân

NGUYỄN HẢI QUÂN

Kỹ thuật viên

Kỹ sư

NGUYỄN VĂN LONG

Phụ trách khoa Thực phẩm-Môi trường

Kỹ sư

ĐÀO THỊ THANH DỊU

Kỹ thuật viên

Kỹ sư

CHU MẠNH LINH

Kỹ thuật viên

Cử nhân

VŨ THỊ CÚC

Kỹ thuật viên

Cử nhân

ĐỖ THỊ TUYẾT CHINH

Kỹ thuật viên

Cử nhân

VŨ THỊ BÍCH PHƯƠNG

Kỹ thuật viên