TRANG CHỦ

TIN TỨC SỰ KIỆN

Giấy chứng nhận đủ năng lực xét nghiệm khẳng định vi rút SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật Realtimetime RT-PCR.

Kiểm nghiệm thực phẩm là hoạt động thử nghiệm, đánh giá sự phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật và tiêu chuẩn tương ứng đối với

Khám sức khoẻ tổng quát định kỳ là một trong những việc làm hết sức cần thiết và quan trọng, nhằm phát hiện sớm các bệnh

Cán bộ có năng lực là yếu tố cần thiết nhất để phát triển các phòng xét nghiệm.

Pages